نحوه مواد گذاری اصولی کاشت ناخن

آموزش کاشت ناخن در تهران یکی از ارکان اصلی کاشت ناخن. مواد گذاری میباشد. مواد گزاری در سه مرحله انجام میشود و آغاز ان با گذاشتن یک توپ بزرگ مواد در وسط ناخن و کشیدن ان به سمت سر ناخن است توپ بعدی کمی کوچک تر از توپ اولی است واز سمت کوتیکول گذاشته و … ادامه خواندن نحوه مواد گذاری اصولی کاشت ناخن