نحوه مواد گذاری اصولی کاشت ناخن

آموزش کاشت ناخن در تهران

یکی از ارکان اصلی کاشت ناخن. مواد گذاری میباشد.

مواد گزاری در سه مرحله انجام میشود

و آغاز ان با گذاشتن یک توپ بزرگ مواد در وسط ناخن و کشیدن ان به سمت سر ناخن است

توپ بعدی کمی کوچک تر از توپ اولی است واز سمت کوتیکول گذاشته و آن را به سمت جلو میکشید را رعایت کنید که باید ۱ میلی متر با کوتیکول فاصله داشته باشد

فاصله مواد با کوتیکول را رعایت کنید که باید 1 میلیمتر با کوتیکول فاصله داشته باشد

توپ آخر برای لبه ی ناخن است توپ را سر ناخن گذاشته و به عقب بکشید.

کاشت ناخن ، مواد گذاری کاشت ، کوتیکول ناخن ، کاشت وان بال ، کاشت ناخن مادر ، کاشت ژله ای ، کاشت ناخن با قلم ، فرچه کاشت ناخن